Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет

Публикувано на: 07.05.2012 г.

Вносители: Искра Ангелова - председател на временната комисия за изработване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет, Орлин Иванов, Панайот Бончев, Живко Дервенов, Атанас Атанасов, Силвия Христова - общински съветници

Доклад, Проект за решение

07.05.2012