Преработен проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя - частна собственост на СО, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване на съответната етажна собственост

Преработен проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя - частна собственост на Столична община, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване на съответната етажна собственост

Публикувано на: 30.3.2012 г.

Вносител: арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община

Доклад, Проект за решение

30.03.2012