Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинска собственост

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за общинска собственост (приета с Решение № 210 по Протокол № 87 от 14.04.2011 г.)

Публикувано на: 16.03.2012 г.

Вносител: Мария Бояджийска - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

16.03.2012