Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и Наредбата за общинските лечебни заведения

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване правата на собственост на общината в търговските дружества и
Проект на Наредба за изменение и допълнение Наредбата за общинските лечебни заведения

Публикувано на: 14.03.2012 г.

Вносител: Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

14.03.2012