Проект за промени в Правилата за работата на Столична програма Култура и Актуализирана таблица за оценка

Проект за промени в Правилата за работата на Столична програма “Култура” и Актуализирана таблица за оценка

Публикувано на: 29.02.2012 г.

Вносители: Роберт Янакиев, Борислав Бориславов, Христо Ангеличин, Любомир Дацов и Калоян Паргов – общински съветници

Доклад, Проект за решение

29.02.2012