Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на СО

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за символиката и отличията на Столична община (приета с Решение № 23 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г.)

Публикувано на: 02.02.2012 г.

Вносители: Искра Ангелова, Вили Лилков и Владимир Кисьов - общински съветници

Доклад, Проект за решение

02.02.2012