Проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя - частна собственост на СО, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост

Проект на Наредба за предоставяне на прилежаща земя - частна собственост на Столична община, към сгради етажна собственост в квартали с комплексно застрояване за поддържане и използване от съответната етажна собственост

Публикувано на: 04.01.2012 г.

Вносител: арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община

Доклад, Проект за решение

04.01.2012