Проект на Правилник за вътрешния ред в Център за кризисно настаняване на бездомни лица

Проект на Правилник за вътрешния ред в Център за кризисно настаняване на бездомни лица (гр. София, ж.к. Захарна, фабрика, бл.51А, вх. А. ет. 2)

Публикувано на: 08.12.2011 г.

Вносител: Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

08.12.2011