Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на размера на местните данъци

Публикувано на: 08.12.2011 г.

Вносител: Николай Стойнев, заместник-председател на Столичен общински съвет

Доклад, Проект за решение

08.12.2011