Проект за изменение на чл. 43, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на СОС

Проект за изменение на чл. 43, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (приет с Решение № 1 по Протокол № 7 от 19.01.2004 г.)

Публикувано на: 01.12.2011 г.

Вносители: Силвия Христова, Панайот Бончев и Живко Дервенов - общински съветници

Доклад, Проект за решение

01.12.2011