Проект на Вътрешни правила за работата на постоянната комисия по обществен ред и сигурност

Проект на Вътрешни правила за работата на постоянната комисия по обществен ред и сигурност

Публикувано на: 22.11.2011 г.

Проект на Вътрешните правила

22.11.2011