Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 13.07.2011 г.

Вносители: Искра Ангелова, Владимир Кисьов, Христофор Христов, Живко Дервенов, Ангел Джамбазки, Анета Георгиева, Людмил Йорданов, Вили Лилков и Таня Митова - общински съветници, членове на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба към СОС

Доклад, Проект за решение

13.07.2011