Проект на промени в Наредба за предоставяне на социалната услуга Асистент за независим живот

Проект на промени в Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот”

Публикувано на: 08.07.2011 г.

Вносители: Албена Атанасова, заместник-кмет на Столичната община и Анета Георгиева - общински съветник

Доклад, Проект за решение

08.07.2011