Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (приет с Решение № 1 по Протокол № 7 от 19.01.2004 г.)

Публикувано на: 13.06.2011 г.

Вносители: Жельо Бойчев, Гергана Алексова, Георги Кадиев, Лилия Долджиева, Росен Малинов, Георги Свиленски, Христофор Христов, Таня Найденова, Калоян Паргов, Генчо Пастърмов, Бойко Маринков и Юлия Спасова - общински съветници

Доклад, Проект за решение

13.06.2011