Проект за изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на СО

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община

Публикувано на: 13.06.2011 г.

Вносител: Мария Бояджийска, заместник-кмет на Столичната община

Доклад, Проект за решение

13.06.2011