Проект на Правила за приемане на деца в общинските СДЯ, ОДЗ и ЦДГ на територията на СО

Проект на Правила за приемане на деца в общинските самостоятелни детски ясли, обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията на Столична община

Публикувано на: 18.05.2011 г.

Вносител: Албена Атанасова, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

18.05.2011