Проект за промяна в Наредбата за гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО

Проект за промяна в Наредбата за гробищни паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 16.03.2011 г.

Вносител: Ангел Джамбазки - общински съветник

Доклад, Проект за решение

16.03.2011