Проект за изменение и допълнение на Правилата за приемане на деца в общинските ОДЗ и ЦДГ на територията на СО

Проект за изменение и допълнение на Правилата за приемане на деца в общинските Обединени детски заведения и Целодневни детски градини на територията на Столична община

Публикувано на: 24.01.2011 г.

Вносител: Христо Ангеличин, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

24.01.2011