Проект за промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община

Проект за промени в Правилника за организацията и дейността на Общинския гаранционен фонд за малки и средни предприятия на Столична община

Публикувано на: 13.10.2010 г.

Вносител: Ирина Йорданова - общински съветник и председател на СУОГФМСП

Доклад, Проект за решение

13.10.2010