Проект за изменения на Правилник за реда и начина на изразходване на средствата по Фонда Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол

Проект за изменения на Правилник за реда и начина на изразходване на средствата по Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен контрол

Публикувано на: 13.10.2010 г.

Вносител: Валя Чилова - общински съветник и председател на НС на СОАП

Доклад, Проект за решение

 
13.10.2010