Проект на Правилник за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд

Проект на Правилник за организация и работа на Специализирания общински приватизационен фонд

Публикувано на: 26.04.2010 г.

Вносители: Орлин Алексиев - председател на СУ СОПФ и Минко Герджиков - заместник-кмет на Столична община и управител на СОПФ

Доклад, Проект на Правилника

26.04.2010