Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на СО

Проект за Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 09.04.2010 г.

Вносител: Ивайло Йонков - общински съветник

Доклад, Проект за решение

09.04.2010