Проект на Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на СО

Проект на Наредба за съставяне, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Столична община

Публикувано на: 30.03.2010 г.

Вносител: Минко Герджиков - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

30.03.2010