Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на СО

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за гробищните паркове и погребално-обредната дейност на територията на Столична община

Публикувано на: 29.03.2010 г.

Вносител: Ралица Стоянова - и. д. секретар на Столична община

Доклад, Проект за решение

29.03.2010