Проект на Правилник за устройството и дейността на Съвета по безопастност на движението на децата в София

Проект на Правилник за устройството и дейността на Съвета по безопастност на движението на децата в София

Публикувано на: 24.03.2010 г.

Вносители: Атанас Черешаров, Мита Георгиева и Татяна Георгиева - общински съветници

Доклад, Проект за решение

24.03.2010