Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за пре­местваемите обекти, за рекламните, информационни и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на територията на Сто­лична община

Публикувано на: 26.01.2010 г.

Вносител: арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община

Доклад, Проект за решение

26.01.2010