Проект за определяне на местни данъци за 2010 година и изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

Проект на Решение за определяне на местни данъци за 2010 година и изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

Публикувано на: 11.12.2009 г.

Вносител: Минко Герджиков, заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

11.12.2009