Проект на Наредба за общинските лечебни заведения

Проект на Наредба за общинските лечебни заведения

Публикувано на: 11.12.2009 г.

Вносители: доц. Лилянда Еленкова - председател на ПК по здравеопазване и социална политика, Орлин Иванов - председател на ПК по устрайство на територията и жилищната политика, Искра Ангелова - председател на ПК по местно самоуправление и нормативна уредба, Стоян Маджаров,, Петър Москов, Валя Чилова - общински съветници

Доклад, Проект на Наредбата

 

11.12.2009