Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалната услуга Асистент за независим живот

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за предоставяне на социалната услуга „Асистент за независим живот"

Публикувано на: 20.11.2009 г.

Вносител: Албена Атанасова - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

20.11.2009