Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на СО

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община

Публикувано на: 16.11.2009 г.

Вносител: Минко Герджиков - вр.и.д. кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

 

 

16.11.2009