Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на СОС

Проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Столичния общински съвет (приет с Решение № 1 по Протокол № 7 от 19.01.2004 г.)

Публикувано на: 13.11.2009 г.

Вносители: Искра Ангелова и Орлин Иванов - общински съветници

Доклад, Проект за решение

13.11.2009