Проект на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на СО

Проект на Наредба за изграждане на елементите на техническата инфраструктура и гаранциите при строителството им на територията на Столична община

Публикувано на: 06.11.2009 г.

Вносител: Ралица Стоянова - вр.и.д. секретар на Столична община

Доклад, Проект за решение

06.11.2009