Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от СО

Проект на Наредба за допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 27.10.2009 г.

Вносител: Минко Герджиков - вр.и.д. кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

27.10.2009