Проект на Наредба за управление на общинските пътища

Проект на Наредба за управление на общинските пътища

Публикувано на: 30.09.2009 г.

Вносител: Направление "Транспорт и транспортни комуникации" към Столична община

Доклад, Проект на Наредбата

30.09.2009