Проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на СО

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

Публикувано на: 24.08.2009 г.

Вносител: Бойко Борисов - кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

24.08.2009