Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от СО

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 29.07.2009 г.

Вносител: Георги Кадиев - общински съветник

Доклад, Проект за решение

29.07.2009