Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на СО

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях от органите на Столична община

Публикувано на: 02.07.2009 г.

Вносител: Ирина Савина - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

02.07.2009