Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за пазарите на територията на СО

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за пазарите на територията на Столична община

Публикувано на: 26.06.2009 г.

Вносител: Росен Желязков - секретар на Столична община

Доклад, Проект за решение

26.06.2009