Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества

Публикувано на: 26.06.2009 г.

Вносител: Росен Желязков - секретар на Столична община

Доклад, Проект за решение

26.06.2009