Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на СО

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община

Публикувано на: 20.05.2009 г.

Вносител: инж. Александър Цветков - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

20.05.2009