Проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на СО

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община

Публикувано на: 20.05.2009 г.

Вносител: Бойко Борисов - кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

 

20.05.2009