Проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на СО и Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията на Столична община и Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги

Публикувано на: 29.04.2009 г.

Вносител: инж. Александър Цветков - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

29.04.2009