Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за учредяване на търговските дружества

Публикувано на: 28.04.2009 г.

Вносител: Минко Герджиков - заместник-кмет на Столична община

Доклад, Проект за решение

28.04.2009