Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на СО

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за превоз на пътници и условия за пътуване с масовия градски транспорт на територията на Столична община

Публикувано на: 25.03.2009 г.

Вносители: Таня Найденова и Георги Свиленски - общински съветници

Доклад, Проект за решение

25.03.2009