Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община

Публикувано на: 17.03.2009 г.

Вносители: Минко Герджиков - заместник-кмет на Столична община и арх. Петър Диков - главен архитект на Столична община

Доклад, Проект за решение

 

17.03.2009