Проект за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на СО

Проект за изменение и допълнение на Наредбата за цените при сделки с недвижими имоти на Столична община

Публикувано на: 17.03.2009 г.

Вносител: Росен Желязков - секретар на Столична община

Доклад, Проект за решение

17.03.2009