2 дни остават до крайния срок за подаване на декларации за брой контейнери за смет

Предприятията, които искат да плащат такса смет според произведеното количеството отпадъци, а не на база отчетната стойност на фирмения имот, трябва да побързат. Само 2 дни остават до крайния срок, в който трябва да се подадат заявления – декларации за броя на контейнерите за смет, които ще ползват през 2018 г. (по чл. 23 от Наредбата за местните такси). 
Предприятията могат и пряко да се договорят с фирми, извършващи услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. В този случай, също до 30 ноември, трябва да се подаде молба за допускане на пряко договаряне по чл. 24 от същата Наредба за местните такси. 
Фирмите, които до края на този месец не са подали нито един от двата документа в Столична община, ще плащат такса битови отпадъци за 2018 г. според отчетната стойност на недвижимия имот.
Образци на декларации за брой контейнери и молби за допускане на пряко договаряне могат да се изтеглят от сайта на Столична община https://www.sofia.bg/sample-documents
Документите се подават в Дирекция "Икономика и търговска дейност" към Столична община на ул. "Оборище" № 44.

28.11.2017