181 междублокови пространства и градинки бяха облагородени по Програмата „Зелена София“
181 междублокови пространства и градинки бяха облагородени по Програмата „Зелена София“ през тази година. Програмата е създадена по инициатива на кмета на София Йорданка Фандъкова и цели облагородяване на зелените пространства с активното участие на граждани, организации и читалища. 

Бенефициентите получават предоставени от Столичната община  посадъчен материал – фиданки, храсти и цветя, паркова мебел – пейки, беседки и  кашпи, кошчета за отпадъци, както и  инструменти за поддържане на засадената растителност. Гражданите имат и ангажимента да полагат грижи за засадената от тях растителност. 

През тази година освен храсти и цветя в междублоковите пространства и квартални градинки по Програма са засадени 660 широколистни и иглолистни дървета. 

Поддържането на зелената система в града е мярка за подобряване качеството на атмосферния въздух и намаляване на запрашаването в кварталите.   
04.12.2021