1809 души ще ползват нова социална услуга на Столична община

 

Общо на 1 809 души ще се предостави патронажна услуга по проекта на Столичната община „Патронажна грижа+ в Столична община“ по ОП „Развитие на човешките ресурси". Ръководител на проекта е зам.-кметът по направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“ на Столичната община – Албена Атанасова.

Проектът има за цел да подпомогне възрастни хора и хора с увреждания в тяхното ежедневие, съобразно индивидуалните потребности на всеки, както и да осигури краткосрочна подкрепа за лица, които са поставени под карантина от здравните власти – пазаруване, административни, битови услуги и други.

Освен почасови мобилни интегрирани услуги, по проекта се предоставя и психологическа подкрепа и консултиране. Извършват се и допълнителни дейности – доставка на хранителни продукти, продукти от първа необходимост, лекарства, заплащане на битови сметки, заплащане, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги. Закупуването на продукти и плащането на сметки става със средства на потребителя. Асистентите, които се включат по проекта, получават възнаграждение от 1116 лв. брутно възнаграждение за осем часов работен ден, ангажирани за 12 месеца.

Заради големия интерес по проекта, започнал на 1 март 2021 г., неговият срок е удължен с шест месеца – до ноември тази година.

Общата стойност на бюджета на проекта е  6 747 020, 42 лв., и се реализира изцяло с европейско финансиране.

 

 

17.03.2022