18 нови дървета са засадени в разделителната ивица на бул. „Г. М. Димитров“

 

Засаждат се нови цветни фигури в зелената ивица на бул. „Драган Цанков“

 

Завърши допълнителното ново озеленяване на разделителна ивица на бул. „Г. М. Димитров“. Засадени са 18 нови дървета и 126 броя храсти. Проектът е част от мерките за намаление на ефекта от т. нар. топлинен остров, чиято цел е с озеленяване и засаждане нови дървета да се намалява негативния ефект от високите температури в градската среда. Новозасадените дървета са липа, клен, ясен, див рожков и червенолистна джанка, които са подходящи и устойчиви.

Разделителната ивица на бул. „Г. М. Димитров“ е с площ около 2 дка в участъка между бул. „Св. Климент Охридски“ и ул. „Лъчезар Станчев“. И в този проект е използван иновативният метод на напояване, заимстван от община Виена, с торби за напояване. С тях се осигурява вода за новозасадените дървета за по-дълъг период от време на принципа на капковото напояване. Този метод беше използван и в разделителната ивица на бул. „България“.

Проектът за ново залесяване и озеленяване на натоварени пътни артерии се изпълнява съвместно с научно-изследователския сектор на Лесотехническия университет. 

Започна облагородяването и на зелена ивица по бул. „Драган Цанков“, в участъка между ул. „Незабравка“ и ул. „Никола Мирчев“. Планира се засаждането на сезонни цветя, 1680 броя многогодишни храсти и поставянето на 7 пейки. Цветните фигури ще бъдат повдигнати в геопластики, позволяващи видимостта от различни точки на движението.

 

Фотограф: Денис Христов

   

25.07.2022